Hướng Dẫn Tạo Chủ Đề / Bài Viết

HƯỚNG DẪN TẠO CHỦ ĐỀ/ BÀI VIẾT : ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ

 

       Khi bạn đăng nhập vào thành công bạn chọn vào biểu tượng ˅  ở phần tên tài khoản của bạn sẽ thấy xuất hiện : Thông tin cá nhân , quản lý chủ đề , quản lý bài viết và đăng xuất .

  • Thông Tin Cá Nhân : là bảng thông tin mà bạn có thể chỉnh sửa những thông tin ban đầu như : đổi họ tên đại diện, ảnh đại diện, mật khẩu,… .Và thêm những thông tin cá nhân như : Địa chỉ, tên công ty, điện thoại, fax, … sau khi chỉnh sửa thì bạn chọn nút lưu phía trên .
  • Quản Lý Chủ Đề  : dùng để quản lý những chủ đề trong tài khoản . Có thể thêm mới những chủ đề hoặc chỉnh sửa những chủ đề đã có . Chủ đề thêm mới có thể mới hoàn toàn hoặc chủ đề chi tiết hơn nằm trong chủ đề lớn đã có

       Những trường hợp vào phần quản lý chủ đề mà xuất hiện thông tin : ' Chưa có dữ liệu ' , là do tài khoản mới chưa tạo chủ đề hoặc đã tạo chủ đề mà chưa được website thể hiện , trường hợp này bạn hãy liên hệ đến Website để được giải đáp và yêu cầu thông qua chủ đề của bạn

       Khi bạn chọn phần Quản Lý Chủ Đề sẽ thấy xuất hiện 4 mục như sau : Thêm Mới , Bật, Tắt và Xóa

  • Thêm Mới : để tạo một Chủ Đề mới cho một tài khoản chưa có Chủ Đề hoặc đã có Chủ Đề rồi nhưng muốn thêm một Chủ Đề khác
  • Bật : để hiển thị Chủ Đề ra ngoài Trang Chủ của tài khoản ( công khai )
  • Tắt : không muốn hiển thị Chủ Đề hoặc Bài Viết chưa hoàn chỉnh còn đang trong quá trình soạn thảo
  • Xóa : xóa Chủ Đề đã có  

**Đối với trường hợp Thêm Mới Chủ Đề thì  chọn nút Thêm Mới để tạo mới một Chủ Đề , sẽ xuất hiện bảng như dưới đây

       Các bạn vui lòng điền thông tin không bỏ trống những  ô có dấu * ở đầu ( những ô không có dấu  *  ở đầu là không bắt buộc )

Tên : tên chủ đề mà bạn muốn viết

Định danh : mặc định ( không nên chỉnh sửa )

Chủ đề Cha : đối với chủ đề mới thì không chọn chủ đề cha , đối với trường hợp muốn tạo những chủ đề nhỏ hơn nằm trong những chủ đề có sẳn thì ta sẽ chọn chủ đề cha là chủ đề tương ứng

Trạng thái : Bật khi muốn thể hiện ra ngoài trang chủ và Tắt khi không muốn hiển thị hoặc tạm thời chưa cần hiển thị đối với chủ đề chưa hoàn chỉnh

Mô tả : mô tả ngắn gọn về chủ đề của bạn ( nói lên ý chính của chủ đề )

Chọn ảnh : chọn hình ảnh minh họa liên quan đến chủ đề của bạn

Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn Lưu và Thoát

*Đối với chủ đề cần chỉnh sửa thì tại phần Tiêu Đề , chọn tên Chủ Đề cần chỉnh sửa sẽ xuất hiện bảng chỉnh sửa gần giống như bảng thêm mới . Sau khi hoàn tất chỉnh sửa bạn chọn nút Lưu và Thoát

  • Quản Lý Bài Viết  : tương tự như phần Quản Lý Chủ Đề nhưng Quản Lý Bài Viết không quản lý chủ đề đã tạo mà chỉ quản lý Bài Viết trong các Chủ Đề . Có thể tạo mới Bài Viết hay chỉnh sửa Bài Viết đã tạo bằng cách Bài Viết của Chủ Đề nào thì chọn Chủ Đề tương ứng tại Tab Chọn Chủ Đề hoặc chọn Tất Cả để thể hiện tất cả các bài viết của tất cả các Chủ Đề
  • Đăng Xuất : thoát tài khoản của bạn ra khỏi website